slotxo

Slotxo casino สล็อตคาสิโน

| ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

portfolio

portfolio สมัครงาน

แฟ้มสะสมผลงาน แฟ้มที่ใส่กระดาษหลาย ๆ แผ่น ซึ่งในนั้นคือ portfolio ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวเราที่อาจารย์หรือคนสัมภาษณ์อยากรู้เช่น อยากรู้ว่าชื่ออะไร พักที่ไหน เรียนอยู่ที่ไหน เคยทำอะไรมาบ้าง เรียนได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ ถนัดอะไร ชอบวิชาอะไร เก่งวิชาอะไร เพื่อที่อาจารย์ หรือคนสัมภาษณ์ สล็อต

จะสามารถประเมินตัวเองแบบคร่าว ๆ ได้ในขณะสัมภาษณ์ หรือก่อนสัมภาษณ์ ถ้า เขียนมาดี ก็จะทำให้รู้สึกเป็นบวกกับน้องๆที่มาสัมภาษณ์ แต่ถ้าเขียนไม่ดีก็จะมีคำถามมากมายรอคอยน้อง ๆ อยู่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่สัมภาษณ์ ว่าจะสอบถามอะไรบ้าง ดังนั้นแฟ้มเล่มเล็ก ๆ นี่แหละจะเป็นส่วนสำคัญมากส่วนหนึ่งเลย ที่จะช่วยให้ได้เข้าไปเรียนในคณะ และในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้

ส่วนประกอบของ Porfolio

 • หน้าปก ควรสร้างสรรค์ให้โดดเด่น สะดุดตา ให้กรรมการเห็นแล้วอยากหยิบขึ้นมาเปิดหน้าถัดไปกันเลย
 • ข้อมูลส่วนตัว ใส่ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ สกุล ชื่อเล่น อายุ คติประจำใจ ความสามารถพิเศษ งานอดิเรก ความสนใจที่เกี่ยวข้องกับคณะหรือจะเรื่องอื่น ๆ ก็ได้ และควรแปะรูปตนเองเอาไว้ด้วย xiaomi
 • ข้อมูลด้านการศึกษา ควรใส่ว่าเรียนโรงเรียนไหน สายการเรียนอะไร เกรดเฉลี่ยรวมเท่าไหร่ แล้วลำดับการศึกษาก็ให้เขียนจากลำดับน้อยจนถึงปัจจุบัน ถ้ามีใบรับรองเกรด หรือเกียรติบัตรด้านการศึกษา ก็สามารถนำมาใส่ได้เช่นกัน
 • เอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น ใบ ปพ. ใบแสดงการเปลี่ยนชื่อ  โปรแกรมทํา portfolio
 • สำเนาประกาศนียบัตรการแข่งขัน หรือเข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ
 • ผลงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย  ภาพแคปเจอร์หน้าจอ  โค้ดโปรแกรมพร้อมคำอธิบาย ควรคัดเลือกผลงานที่เด่น ๆ โดยอาจเป็นรูปถ่ายผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงทักษะฝีมือ หรือจากการส่งประกวด แล้วได้รับรางวัล แต่ถ้าไม่ได้รับรางวัลก็ไม่เป็นไร นำมาใส่ไว้ได้เหมือนกัน
 • รูปถ่ายพร้อมคำอธิบายกิจกรรมที่เคยทำ line official account
 • ข้อความจากครูประจำชั้น  ครูที่ปรึกษา ครูจากโรงเรียนเก่าที่อธิบายข้อดีของตัวเรา
 • ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อยากจะใส่ได้ตามความต้องการ แจกportfolio

รูปแบบ และเกณฑ์การคัดเลือก Portfolio

 • แข่งขันโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
 • เอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก
 • ไม่สอบข้อเขียน (ข้อสอบกลาง) แต่สามารถคัดเลือกผ่านการ Audition ได้
 •  ถ้าจะใช้คะแนน GPAX จะเป็นคะแนน 4 หรือ 5 ภาคเรียน
 • รายละเอียดอื่น ๆ นำมาเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์ได้ portfolio สมัครงาน

ประเภทของPortfolio

 • แฟ้มสะสมงานส่วนบุคคล  เป็นแฟ้มที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ เช่น พรสวรรค์ กีฬา งานอดิเรก การท่องเที่ยว และ การร่วมกิจกรรมชุมชน เน็ต ais
 • แฟ้มสะสมงานเชิงวิชาชีพ เป็นแฟ้มที่แสดงผลงานเกี่ยวกับอาชีพ เช่น แฟ้มสะสมงานเพื่อใช้ในการสมัครงาน แฟ้มสะสมงานเพื่อเสนอขอเลื่อนระดับ
 • แฟ้มสะสมงานเชิงวิชาการ หรือแฟ้มสำหรับนักเรียน เป็นแฟ้มที่แสดงผลเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น แฟ้มสะสมงาน เพื่อใช้ประเมินผลการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ แฟ้มสะสมงานเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลปลายภาค/ปลายปี
 • แฟ้มสะสมงานสำหรับโครงการ มีลักษณะคล้ายภาพยนตร์ สารคดี โดยเป็นแฟ้มที่แสดงถึงความพยายามหรือขั้นตอนการทำงานในโครงการหนึ่ง ๆ หรือ ในการศึกษาส่วนบุคคล เช่น แฟ้มโครงงานวิทยาศาสตร์ ในแฟ้มประกอบด้วยภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และ แสดงขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินงานจนได้ผลผลิตที่ต้องการ
 • แฟ้มสะสมงานนักเรียน เป็นแฟ้มสะสมงานของนักเรียนแต่ละคน ที่แสดงถึงความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย ความสำเร็จ ตลอดถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน หมากรุก

Design Thinking 

portfolio ประวัติส่วนตัว
 • คนอ่านพอร์ตของเรา เขาต้องการอะไร จุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก เพราะถ้าเราเริ่มต้นผิด ข้อที่เหลือก็ผิดวัตถุประสงค์ไปด้วย เปรียบเสมือนการติดกระดุมเม็ดแรก ดังนั้นจงหาคำตอบด้วยการพูดคุยที่ทำอาชีพนี้  ตัวอย่าง portfolio สัมภาษณ์งาน
 • ระบุสิ่งที่เขาต้องการ หลังจากที่เราได้เข้าไปพูดคุยมาเรียบร้อย เราจะได้รับข้อมูลมาชุดหนึ่ง จากนั้นให้เราระบุสิ่งที่เขาต้องการออกมาโดยการเขียนลงมาเป็นข้อ ๆ portfolio สวยๆ
 • สร้างสรรค์ผลงานแบบ โม้ไปก่อน เมื่อเราได้เริ่มทำข้อ 1-2 แล้ว ลองคิดดูว่า กิจกรรมแบบไหนหรือประสบการณ์อะไรที่เราควรมี เพื่อที่จะได้เข้าข่าย คนนั้น ที่อาจารย์คณะนั้น หรือคนที่อ่านพอร์ตของเราตามหา ซึ่งตรงนี้ไม่มีถูกหรือผิด เราสามารถโม้ขึ้นมาได้เต็มที่ เพราะขั้นตอนนี้เป็นเพียงการตั้งสมมติฐาน
 • สร้างต้นแบบให้ portfolio ขั้นตอนนี้ คือ การที่เรานำสิ่งที่เราโม้ไว้ไปเขียนใส่ลงในพอร์ตของเราเ หมือนกับว่าเราได้ไปทำกิจกรรมเหล่านั้นมาแล้ว ทั้งที่ความจริงแล้วเราอาจจะยังไม่เคยทำเลยก็ได้ แต่ให้เขียนมันลงไปก่อน เพื่อที่จะได้มันออกมาเป็นต้นแบบของพอร์ตโฟลิโอของเรา
 • ลองทำจริง คือ การนำ Prototype พอร์ตโฟลิโอของเรา ไปลองทำจริง นำสิ่งที่เราเคยโม้ไว้ไปหาหนทางทำมันออกมา ไปลองเรียนรู้มันด้วยตัวเอง ไปทำกิจกรรมเหล่านั้น ทำจนมันกลายเป็นประสบการณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของพอร์ตโฟลิโอ และเป็นส่วนที่จะได้ทดสอบว่าสิ่งนี้เป็นไปที่คาดไหม ตรงกับสิ่งที่คนอ่านพอร์ตของเราต้องการจริง ๆ หรือเปล่า
สมัคร สมาชิกใหม่ ฟรีเครดิต 100
 • เล่นได้ตลอด 24 ชม. ทดลองเล่นสล็อต Lucky Panda
 • สมัครใหม่รับโบนัส 100 % ไม่ต้องแชร์ รับไปเลยทันทีง่ายๆ
 • มีโปรโมชั่นตลอดวัน ฝากช่วงไหนก็รับเครดิตไปฟรี ๆ
 • มีเกมเยอะ มากกว่า 100 เกม เล่นได้อย่างจุใจ ไม่มีเบื่อ
 • เล่นบนมือถือได้ ทั้งติดตั้ง application และไม่ติดตั้ง application
 • มีความั่นคง และปลอดภัยสูง ใช้มาตรฐานการเงินเดียวกับธนาคารโลก
 • pg slot auto ฝากถอนได้ตลอดเวลา ด้วยระบบอัตโนมัติ ทำรายการด้วยตัวเอง
 • ไม่มีกำหนดยอด ฝาก-ถอน ขั้นต่ำ
 • มีทีมงานมืออาชีพบริการ 24 ชม. สามารถสอบถามได้ทุกอย่าง ทาง Line ID: @xo-gaming (อย่าลืม@) ตอบเร็ว ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนาน สมัคร